Poradnia Medycyny Pracy

Czynna we wtorek od 9:00

Wykonywane są badania: wstępne, okresowe i profilaktyczne
oraz badania kierowców.

Koszt badań 50 pln