Opieka w dni wolne i święta

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

Będzin, ul. Małachowskiego 12 – główny budynek szpitala, parter (Izba Przyjęć)

Telefon do kontaktu z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej:  512 017 672
Telefon do kontaktu z lekarzem pediatrą: 500 057 946
Telefon do kontaktu z pielęgniarką: 512 017 673, 500 059 193

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wykonania planowych iniekcji pacjentów leżących i obłożnie chorych w domu pacjenta będą one realizowane jedynie po uprzednim zgłoszeniu przez lekarza lub pielęgniarkę POZ w dniach od poniedziałku do piątku od 14:00 pod numerem telefonu (32) 265-16-44 wew. 276.

Od 1 marca 2011 r. pacjent, który będzie chciał skorzystać z tej formy opieki medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz dni ustawowo wolne od pracy), może zgłosić się do dowolnie wybranego podmiotu realizującego powyższe świadczenia. Dotychczas można było korzystać z opieki lekarskiej tylko w przychodni wskazanej przez lekarza rodzinnego. Bez zmian pozostają natomiast zasady korzystania z pomocy ratownictwa medycznego.

– Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ul. Szpitalna 40, tel. 32-265-16-44